برگزاری مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر

برگزاری مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان،علم آموزی را از صفات بارز انسان های نیک سیرت دانست و افزود: « تحصیل برای کسب علم گام نهادن در راه خدا و یک عبادت خالصانه است.»

پیاده روی اربعین 1398
گزارش تصویری پیاده روی کاروان اربعین

پیاده روی اربعین 1398

پیاده روی کاروان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان - اربعین 1398